WATERBEHANDELING

Waterkwaliteit verbeteren door verwijdering van ongewenste bestanddelen

Waterbehandeling is nodig wanneer de waterkwaliteit onvoldoende is voor de beoogde toepassing. Vaak gaat het om aanwezigheid van ongewenste bestanddelen die uit het water verwijderd moeten worden, zoals ijzer of kalk, maar bijvoorbeeld ook algen of andere organische vervuiling. Dit kan met behulp van verschillende technieken zoals filtratie, omgekeerde osmose, UV, ionwisseling of ozon. Welke techniek het meest geschikt is, hangt van meerdere factoren af. In sommige gevallen is een combinatie van technieken nodig.

Met waterbehandeling door middel van ionwisseling hebben we door jarenlange ervaring veel expertise opgebouwd. Met deze techniek kan onder andere kalk, ijzer en mangaan uit water worden verwijderd. Toepassingen zijn er zowel bij particulieren (tuinberegening en waterontharders), als in de industrie (proceswater) en de agrarische sector (drinkwater voor veehouderijen, irrigatiesystemen voor land- en tuinbouw).

Heeft u twijfels over de kwaliteit van uw water? Wij kunnen het op verschillende punten onderzoeken. Op basis daarvan kunnen we een indicatie geven of het voor u interessant is het water te behandelen.

Aquados ionenwisselaar
totaaloplossingen in watertechniek

Totaaloplossingen
in watertechniek

Wij zijn sterk in totaaloplossingen voor waterbehandeling; een ionenwisselaar of andere bovengenoemde installatie vormt dan slechts een onderdeel van een geïntegreerd systeem waarin verschillende technieken worden gecombineerd. Ook de watervoorziening en doseertechniek spelen daarin vaak een rol. Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

totaaloplossingen in watertechniek

Hoe werkt een
ionenwisselaar?

Aquados ionenwisselaars bestaan uit 3 onderdelen: filter(s) met speciale vulling, regelklep(pen) en een zoutreservoir.

Het te behandelen water wordt door de filter geleid en de ongewenste ijzer-, mangaan-, en hardheid veroorzakende ionen worden uitgewisseld.

Wanneer het systeem na enige tijd verzadigd raakt, moet deze geregenereerd worden met een zoutoplossing. Door gebruik van een watermeter “weet” de ionenwisselaar wanneer dit nodig is; de regeneratieprocedure verloopt verder volautomatisch.

Het zoutreservoir dient periodiek bijgevuld te worden. De kwaliteit van het aanvoerwater bepaalt de regeneratie-interval (in m³ water), en daarmee ook het zoutverbruik.

hoe werkt een ionenwisselaar

Praktijkvoorbeelden

waterbehandeling varkensbedrijf

Ontijzering en ionwisseling

Combinatie van technieken voor een optimaal resultaat op dit varkensbedrijf met eigen biovergister

waterbehandeling autowasstraat

Omgekeerde osmose

Waterontharder gevolgd door omgekeerde osmose voor een streeploze finish in deze wasstraat

Meer informatie nodig, offerte aanvragen, of een bestelling plaatsen?
Neem contact met ons op!