STALKOELING

Luchttemperatuur verlagen door verdamping van verneveld water

Gedurende de zomermaanden kan de temperatuur in veestallen snel oplopen ten gevolge van een hoge buitentemperatuur. Hittestress bij vee kan vele nadelige gevolgen hebben en is daarom ongewenst. Zogenaamde adiabatische koeling (ook wel verdampingskoeling genoemd) maakt het mogelijk om met een relatief eenvoudig systeem de temperatuur enkele graden naar beneden te brengen.

Het principe achter deze koeltechniek berust op het verdampen van water. Water wordt verneveld in de stalruimte zelf, of bij de inlaatkleppen van de ventilatiekanalen. Het verdampen van het water kost warmte, waardoor de luchttemperatuur daalt. De verneveling gebeurt onder hoge druk; door de zeer fijne nevel neemt de verdampingscapaciteit namelijk toe.

De installatie bestaat uit een hogedruk unit, transportleidingen en sproeinozzles. Afhankelijk van de situatie worden ook ventilatoren toegepast om de juiste mate van luchtverplaatsing te bereiken. Uiteraard behoord automatisering van de installatie ook tot de mogelijkheden.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden rondom nevelkoeling voor uw situatie te bespreken.

nevelkoeling hogedruk

Totaaloplossingen

Aanvoer van voldoende water van goede kwaliteit is bij adiabatische koeling erg belangrijk. Minerale of organische vervuiling in het water kan namelijk aanslag, verstoppingen of andere problemen veroorzaken. Indien nodig kunnen wij naast de nevelinstallatie ook de eventuele watervoorziening en waterbehandeling verzorgen. Beschikt u bijvoorbeeld over een eigen bron, dan bieden wij totaaloplossingen waarin ook hydrofoor- en/of waterzuiveringssystemen worden meegenomen.

nevelkoeling hogedruk

Meer informatie nodig, offerte aanvragen, of een bestelling plaatsen?
Neem contact met ons op!