Waterlogger Aquados®

Waterlogger Aquados®

Waterlogger Aquados®

Een uniek digitaal display waarmee in één oogopslag het waterverbruik in de laatste 7 dagen afgelezen kan worden. Dit maakt het mogelijk om snel in te grijpen bij een afwijkende waterafname als gevolg van ziekte of een lekkage. De waterlogger kan worden toegepast in combinatie met de Aquados® watermeters.

  • Totaalteller
  • 7-daagse logfunctie
  • Dagteller
  • Tijd

Waterregistratie – maak het vast onderdeel van de controleronde

  • Waterverbruik is de nummer 1 indicator voor de diergezondheid.
  • Dagelijkse controle op afwijkingen in het waterverbruik helpt om snel in te kunnen grijpen bij ziekte.

  • goede wateropname is nodig voor een goede melkproductie bij zeugen in het kraamhok.
  • Onvoldoende wateropname leidt tot onvoldoende afvoer van afvalstoffen of mogelijk zelfs tot vergiftiging.

  • Een goede wateropname is nodig voor optimale melkproductie en omgang met hittestress bij melkvee.

  • Te veel waterverbruik duidt op vermorsing – voorkom water in de mestput!
VRAAG INFORMATIE AAN