Op het wegensteunpunt van Rijkswaterstaat in Delfgauw heeft VLM water technics de calciumchloride- en bedrijfswaterinstallatie gerealiseerd. Vanuit dit steunpunt wordt de gladheidsbestrijding en het incidenten-management van de omliggende A-wegen, de provinciale wegen en gemeentelijke wegen uitgevoerd.

Met de installatie wordt een geconcentreerde calciumchloride-oplossing tot de gewenste concentratie aangelengd (t.b.v. nat strooien) en worden de strooiwagens gevuld. Voor de watertoevoer wordt onder andere hemelwater opgevangen en hergebruikt. Hierbij zijn verschillende maatregelen genomen om de verschillende waterstromen te benutten en vervuild hemelwater af te voeren.

Hemelwater afkomstig van de daken wordt opgevangen in 2 tanks van 35 m³. Het opgevangen hemelwater dient in eerste instantie als bedrijfswater, bijvoorbeeld voor het wassen van de strooiwagens. Dit water kan ook worden gebruikt voor de calciumchloride-oplossing. Overtollig hemelwater wordt geloosd.

Het spoelwater en hemelwater van het terrein (wat vervuild kan zijn met zout, calcium, olie, etc.) wordt via een zgn. OBAS (olie en benzine-afscheider) opgevangen en opgeslagen in 4 tanks van 15 m³. Dit water wordt alléén gebruikt voor het aanlengen van de calciumchloride-oplossing. Dit water wordt niet meer hergebruikt als bedrijfswater.

Het water voor het aanlengen van de calciumchloride-oplossing komt uit een afzonderlijke tank van 35 m³. Deze tank wordt eerst aangevuld met spoel- en hemelwater van het terrein. Is dit niet voldoende, dan wordt hemelwater van de daken gebruikt. Indien er onvoldoende hemelwater beschikbaar is, wordt het waterniveau aangevuld met gezuiverd bronwater.

Voor meer informatie, foto’s en een animatie van het ontwerp van het steunpunt, klik op deze link.

VLM water technics
VLM water technics
VLM water technics
VLM water technics
VLM water technics