Waterbehandeling met ozon

Waterbehandeling met ozon kan mogelijk uitkomst bieden wanneer andere methoden zoals filtratie of ionwisseling niet toereikend zijn om de gewenste waterkwaliteit te verwezenlijken. Ook kan het in combinatie met andere methoden toegepast worden. Neem contact op om de mogelijkheden voor uw toepassing/situatie te bespreken.

VRAAG INFORMATIE AAN
ozon Aquados®

Principe waterbehandeling met ozon

Waterbehandeling met ozon is gebaseerd op oxidatie van (ongewenste) bestanddelen in water. Het is een van de sterkste oxidatoren; in vergelijking met andere oxidatiemiddelen is het veel effectiever. Zo is het oxiderend vermogen bijvoorbeeld 6.000x zo hoog als dat van chloor.

Resultaat

Het resultaat van waterbehandeling met ozon is ten eerste een desinfecterende werking. Daarnaast zijn geoxideerde stoffen doorgaans minder goed oplosbaar in water. Hierdoor kunnen ze beter verwijderd worden met gangbare technieken zoals filtratie. Hierbij kan gedacht worden aan ijzer en mangaan, maar ook organische verbindingen die voor ongewenste kleur, geur, en smaak-afwijkingen kunnen zorgen. In dat geval wordt het toegepast als voorbehandeling.

Werking van de installatie

Ozon is een gas dat geproduceerd kan worden uit lucht. Door hoge elektrische spanning toe te passen, wordt zuurstof (O₂) uit de lucht omgezet in  ozon (O₃) wat veel reactiever is. Om het rendement van de installatie te verhogen wordt de lucht vaak eerst gedroogd en de zuurstof geconcentreerd. Lucht bevat immers maar ~20% zuurstof. In een reactievat wordt het geproduceerde ozongas vervolgens in contact gebracht met het te behandelen water. Eventueel restozon wordt onschadelijk gemaakt.

Veiligheid

Zoals alle andere sterke oxiderende middelen kan ozon gevaarlijk en schadelijk voor de gezondheid zijn wanneer er niet op de juiste manier mee om wordt gegaan. Het is echter relatief instabiel en ontleedt vanzelf weer in zuurstof. Bovendien kunnen ozoninstallaties uitgerust worden met sensoren om de ozonconcentratie te monitoren. Omdat het op locatie geproduceerd wordt en omdat het niet opgeslagen kan worden, is er geen sprake van transport en opslag van (gevaarlijke) chemicaliën.

ozonreactor Aquados®
ozongenerator Aquados®
zuurstofconcentrator Aquados®