Legionellabestrijding Aquados®

Legionella Aquados®
Aquados® doseerbox legionellabestrijding

Legionella leidingdesinfectie

Wij zijn het adres voor legionellabestrijding!

VLM B.V. voert desinfectie van drinkwatersystemen uit bij oplevering van nieuwe drinkwaterinstallaties of als er een microbiologische besmetting van een bestaande watervoorziening is geconstateerd (bijv. legionella). Hierbij kan gedacht worden aan drinkwaterleidingsystemen in verschillende branches:

  • Gezondheidszorg
  • Sportvoorzieningen
  • Recreatie
  • Horeca
  • Campings/vakantieparken
  • Industrie

Nadat u een risico-analyse en beheersplan heeft gemaakt, dient uw waterleidingsysteem te voldoen aan de daarin gestelde eisen. Daarnaast verdient het de aanbeveling om periodiek het waterleidingnet preventief te reinigen met een desinfectieproduct om de aanwezige biofilm te verwijderen (een biofilm is een slijmachtige alglaag, die een voedingsbodem vormt voor bacteriën in het drinkwaterleidingnet).

VLM B.V. heeft een systeem ontwikkeld, dat de mogelijkheid biedt om uw waterleidingnet snel en efficiënt, maar ook veilig en grondig te reinigen. VLM B.V. kan u tevens adviseren over een continu desinfectiesysteem om een eventuele besmetting te voorkomen

Werkwijze bij leidingdesinfectie

Onderbreking van de hoofdwaterleiding door middel van een breektank en de plaatsing van een Aquados® desinfectiebox direct na de watermeter maakt het mogelijk om in één keer het gehele koud- en warmwatersysteem te desinfecteren. Het binnenkomende water wordt tijdens de desinfectie omgeleid door de Aquados®desinfectiebox. Zodra het water de box passeert wordt middels een puls van de ingebouwde watermeter een juiste hoeveelheid Herlisil® toegevoegd aan het drinkwater. Door aan het einde van de waterleiding een aftappunt te openen, wordt automatisch het waterleidingsysteem gevuld met een juiste hoeveelheid lage dosering desinfectieproduct.

Na enige tijd kan aan de hand van meetstrips gemeten worden of er Herlisil® uit de waterkraan stroomt. De kraan wordt dichtgezet en nu kunnen alle andere tappunten worden opengedraaid. Zodra Herlisil® wordt geregistreerd, kan de kraan weer gesloten worden. Wanneer op alle tappunten product is aangetoond, wordt een bepaalde standtijd gehanteerd. Vervolgens kan het gehele systeem worden gespoeld met schoon drinkwater. De omleiding via de Aquados®desinfectiebox wordt verwijderd en het passtuk wordt er weer tussen gemonteerd. Na afloop van de werkzaamheden kunnen er in overleg 1 of meerdere watermonsters worden afgenomen. Deze zullen ter onderzoek op de aanwezigheid van de legionellabacterie worden aangeboden bij een geaccrediteerd laboratorium. Na 10 dagen zal vervolgens de definitieve uitslag van deze analyse bekend zijn.

Aandachtspunten legionellapreventie

  • Vermijd bij de aanleg van de watervoorzieningsinstallatie zo veel mogelijk delen waarin het water stil kan staan.
  • Zorg dat de temperatuur van het water bij het warme watertappunt ten minste 60°C is.
  • Houd er rekening mee dat ook in het koudwatersysteem de legionella zich kan ontwikkelen. Met name onder een bassin of een plat dak, in een buitenmuur of in de nabijheid van het warmwatersysteem.
  • Zorg voor een goed onderhoud van de watervoorzieningsinstallatie: ontkalk tijdig de douchekoppen en voorkom dat zich elders in het systeem biofilms kunnen ontwikkelen.
VRAAG INFORMATIE AAN

Spoelresultaten legionellabestrijding Aquados®