Ionenwisselaar Aquados® – Hoe werkt een waterzuivering / waterontharder?

Ionenwisselaar Aquados®

Ionenwisselaar

Een ionenwisselaars is een installaties voor waterbehandeling die ongewenste ionen uit water verwijdert door ze uit te wisselen tegen andere ionen. Ook Aquados® waterzuiveringen werken volgens dit principe. Mogelijke toepassingen zijn onder andere het ontharden van (leiding)water en het verwijderen van kalk, ijzer en mangaan uit (bron)water.

Aquados® installaties voor waterzuivering en -ontharding bestaan uit 3 onderdelen:

1.    Filter(s) gevuld met speciale kunstharskorrels voor ion-uitwisseling;

2.    Geautomatiseerde regelklep(pen) voor aansturing van het systeem;

3.    Zoutoplossingsreservoir voor periodieke regeneratie van de hars.

Bij de Aquados® waterontharders kunnen deze onderdelen verwerkt worden in één compacte unit.

Beginsituatie:

Ionenwisselaar Aquados® 2

Ionwisseling

Het te zuiveren water wordt door de filter geleid, welke gevuld is met speciale kunstharskorrels. Deze poreuze korrels bestaan uit een polymeermatrix waarin bindingsplaatsen voor ionen zijn aangebracht. Deze bindingsplaatsen bevatten in de uitgangssituatie al ionen. Door een verschil in affiniteit worden deze uitgewisseld  met de ongewenste ionen in het te zuiveren water. Wanneer het water in contact komt met de hars, binden deze ongewenste ionen uit het water (bijvoorbeeld Ca²⁺) zich aan de hars. Daarmee nemen ze de plaats in van de oorspronkelijk ionen (bijvoorbeeld Na⁺). Afhankelijk van het type hars waarmee de installatie is gevuld, worden kationen (positief geladen ionen zoals ijzer en calcium) óf anionen (negatief geladen ionen zoals bicarbonaat) uitgewisseld.

Regeneratie:

Ionenwisselaar Aquados® 3

Regeneratie

Wanneer de harsvulling van het systeem na enige tijd verzadigd raakt (bijvoorbeeld met calcium- of ijzerionen), dient deze geregenereerd te worden. Tijdens regeneratie wordt een geconcentreerde zoutoplossing (bijvoorbeeld natriumchloride) door de harsvulling geleid. Door de overmaat binden bepaalde ionen uit deze zoutoplossing zich aan de hars. De ongewenste ionen afkomstig uit het water worden hierdoor weer afgestoten. De zoutoplossing en het spoelwater worden afgevoerd. De uit het water verwijderde ionen en de zoutoplossing komen dus nooit in het normale watercircuit terecht. Na regeneratie is de hars weer te gebruiken als voorheen.

Het zoutoplossingsreservoir dient periodiek bijgevuld te worden met zout. De kwaliteit van het aanvoerwater bepaalt de regeneratie-interval (in m³ water), en daarmee ook het zoutverbruik. Afhankelijk van de installatie is de mogelijkheid tot afname van behandeld water tijdens regeneratie onveranderd t.o.v. de normale bedrijfsstand, beperkt t.o.v. de normale bedrijfsstand of geheel uitgesloten.

Ionenwisselaar Aquados® spoelkop

Besturing

Het brein van de installatie wordt gevormd door de geautomatiseerde klep. Deze regelt de verschillende waterstromen: gezuiverd water, ongezuiverd water, zoutoplossing voor regeneratie en spoelwater. Door gebruik van een watermeter “weet” de ionenwisselaar wanneer de hars verzadigd is en het dus tijd is voor een regeneratie. De regeneratieprocedure bestaat uit een aantal stappen (voorspoelen, zoutoplossing opzuigen, naspoelen en zoutreservoir aanvullen met water) en verloopt volautomatisch. Regeneraties kunnen ook op een vast tijdstip worden uitgevoerd (bijvoorbeeld tijdens de nacht).

Maatwerk

Voor zuivering van water door middel van een ionenwisselaar bestaat er geen universele oplossing die voor elke situatie ideaal is. Welke installatie het meest geschikt is, hangt sterk af van factoren. Denk hierbij aan de kwaliteit van het aanvoerwater, het piekverbruik en de gewenste capaciteit tijdens regeneratie. Van Lankveld Mariahout B.V. heeft ruime ervaring met zuivering / ontharding van water d.m.v. ionenwisselaars en kan u adviseren omtrent de mogelijkheden voor uw situatie. Voor meer info kunt u kijken bij de betreffende productpagina’s: waterzuivering of waterontharder.