Bij een grote varkenshouderij met biovergister in het zuiden van Nederland is deze AQUADOS® waterbehandelingsinstallatie geplaatst. Bij dit volledig geautomatiseerde systeem wordt een traditionele ontijzering gecombineerd met een ionenwisselaar.

Het bronwater wordt in de ontijzering belucht om het ijzer te oxideren en vervolgens neer te laten slaan in de zandfilters. Met een ionenwisselaar wordt daarna het resterende ijzer en mangaan en de resterende hardheid verder uit het water verwijderd. Door deze behandeling in meerdere fasen is het water geschikt voor de verschillende doeleinden binnen het bedrijf.

Waarom is juist gekozen voor een combinatie van een traditionele ontijzering met ionwisseling?

Ten eerste is het niet altijd gewenst dat de hardheid volledig uit het water wordt verwijderd; ook bij deze klant was dit het geval. Doorgaans kan een bepaalde “resthardheid” bereikt worden door een ionenwisselaar te voorzien van een bypass, maar door het erg hoge ijzergehalte van het bronwater zou er met deze methode echter ook te veel ijzer achterblijven in het water.

Ten tweede kan het ijzerrijke spoelwater afkomstig van de ontijzering goed gebruikt worden in de biovergister waarover het bedrijf beschikt. Hierdoor hoeft minder water ingekocht te worden dat rijk is aan ijzer, wat uiteraard aanzienlijk scheelt in de operationele kosten.

Met deze AQUADOS® installatie is de klant dus niet alleen verzekerd van een betrouwbare watervoorziening en -behandeling, maar wordt het bronwater optimaal benut en blijven bovendien de zoutkosten voor regeneratie van de ionenwisselaar beperkt (een groot deel van het ijzer is immers al verwijderd met de ontijzering).

AUADOS ontijzering met ionenwisselaar