Brijvoermedicatie Aquados®

brijvoer-medicatie Aquados®
brijvoer-medicatie Aquados®
brijvoer-medicatie Aquados®

Brijvoer-medicatie met Brij Plus Aquados®

Voor de behandeling van varkens op brijvoerbedrijven (d.m.v. brijvoer-medicatie) is het nieuwe Aquados® Brij Plus-systeem ontwikkeld, waarmee zonder versleping de juiste toevoeging op de juiste plaats uitgedoseerd kan worden.

Werking

Bij dit uiterst intelligente brijvoer-medicatie systeem wordt de totale brijstroom gemeten met behulp van magnetisch inductieve flowmeters welke per brijleiding geplaatst worden. Daarnaast wordt via een parallelle watertoevoer een doorstroming gecreëerd, die in vaste verhouding staat tot de brijstro(o)m(en). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een paddlewheelmeting en pneumatische afsluiter. Middels een doseerpomp te plaatsen op de bestaande waterleiding wordt de gewenste concentratie gerealiseerd. Er wordt een vaste hoeveelheid toevoeging per liter water gedoseerd. Op deze wijze ontstaat een vaste dosering van toevoeging t.o.v. de brijvoerstroom.

Voordelen

Er kunnen meerdere waterleidingen worden aangestuurd, waardoor de dosering van meerdere producten mogelijk is. Voor elk afdelingsventiel kan vervolgens bepaald worden of en welk product er gedoseerd dient te worden. Het verstrekken van toevoegingen aan brijvoer op afdelingsniveau heeft veel voordelen:

  • De medicatie komt alleen terecht bij de dieren die medicatie nodig hebben.
  • De dosering is zeer gelijkmatig, waardoor alle dieren voldoende medicijn binnenkrijgen in tegenstelling tot bijvoorbeeld het gebruik van topdressing.
  • De medicijndosering vindt slechts plaats op afdelingsniveau waardoor versleping van medicijnen in de brijtank(s) en transportleidingen wordt voorkomen; dit beperkt de noodzaak tot ingewikkelde reiniging van het brijvoersysteem.
  • De dosering is uiterst nauwkeurig en traceerbaar, hetgeen blijkt uit testen op de eerste bedrijven.
  • Medicatie is uiterst eenvoudig m.b.v. één of meerdere doseerpompen.
  • Het systeem functioneert separaat van de gehele brijvoerinstallatie en is zodoende aan te sluiten op verschillende soorten installaties (ook bestaande).
  • Het systeem kan aangesloten worden op een variabel aantal brijvoerleidingen; ook het aantal toevoegingen is variabel.
  • Men heeft de mogelijkheid om alleen water toe te voegen en de brij zo naar wens te kunnen verdunnen.
VRAAG INFORMATIE AAN